Amiről az időjárás mesél 2013.12. 01.

Kovács Győző meteorológus, helytörténeti kutató rovata.

András zárja a hegedűszót! – hallatszott ilyenkor, november végén, december elején a hajdani intelem, ami azt jelentette, hogy az adventi időszak áhítatos csendjét nem illett a zenés-zajos táncmulatságokkal megzavarni. Így azután az Andrások és az őket köszöntő bálozók a jeles nap végső órájában véget is vetettek a vigalmaknak, a hazatérő lányok pedig – férjjósló praktikák révén – megálmodták, ki lesz majd a jövendőbelijük.

Elza napja december elsején már a meteorológiai tél kezdetét hirdeti és a népi kalendárium két rövidke megjegyzést fűz hozzá. A gazdaasszonyok rendszerint ekkor fogták be hízlalásra a karácsonyi pulykát, míg az időjárás alaposabb megfigyelői a gallyakat rázó, szeles Elza-napból végig szeles decembert jósoltak. Amikor meg nem volt szeles a december, jött a mindent elborító köd, mint pl. 1876-ban.

Ekkor december 3-án arról írt a Veszprém, hogy a múlt héten nem is kellett az embernek boszorkánynak lenni, hogy a „köd előttem, köd utánam” varázsigéket mondhassa. Oly nagy volt a köd, szinte vágni lehetett. Legjobban örültek ennek az adósok, legalább emelt fővel járhattak, kelhettek az utczán és nem kellett félniök, hogy minduntalan egy hitelezőjükkel találkoznak, kinek szemeiből a rossz hangzású „fizess” szót kiolvashatták volna. Azután, mondja valaki, hogy rossz az idő, mikor annyi embernek ad személy-biztonságot!

1880. december 5-én arról tudósított a Veszprém, hogy Időjárásunk enyhesége igen bámulatos. „A természet úgy látszik, kárpótolni akar a tavalyi tél szigorúságáért, és egy bizonyos község [nevezetesen Rátót!] adomaszerű reclamatiója e két tél ellentétes magatartása által a valóságban megerősítését találja. A tavalyi tél úgy látszik, csakugyan kettőnek számíttatik be. – A növényzet és főleg a fák egész tavaszi működésben vannak; a rügyek teljes kifejletten himbálódznak a fák új hajtásain. A szegényebb néposztályra valóságos jótétemény az időjárás ily szelíd folyása; mert ami azt a legnyomasztóbbá teszi: - a hideg – eddig még nem gyötri. A csekélyebb mérvű fafogyasztás egyébként a tűzifa-kereskedésre már is érzékeny visszahatással van; sokan – kik a tavalyihoz hasonló télre számítottak – s jelentékeny vételeket kötöttek, ráfizetések mellett iparkodnak szerződéseiktől szabadulni. – Kellemesnek azonban az időjárás egyáltalán nem mondható, mert minden egy derültebb napos órát – többszörös köd és eső követ, – mely már hetek óta váltakozván, utainkat sok helyütt egész járhatatlanná tette. Oly annyira, hogy a közforgalom némely vidéken teljes pangásra jutott. Élénk forgalmat nyújtanak erről városunk utczái is, hol helyenkint valóságos folyammá képződik a feneketlen sár, melynek sima tükrén, vajha mielébb felfedeznék magukat – illető városi közegeink, kiket a járdák és átjárók tisztogattatása iránt nem rég hozzájuk intézett szelíd szózat úgy látszik mindaddig fel nem talált.

1881. december 3-án pedig arról tudósította olvasóit a Veszprémi Független Hírlap, hogy gyönyörű időjár pár nap óta. Kívánni sem lehetne szebbet. A lég enyhe, a nap sugarai jótékony meleget árasztanak a földre.

Váltás teljes nézetre