Amiről az időjárás mesél 2013. 06. 20.

Kovács Győző meteorológus, helytörténeti kutató rovata.

A keresztény naptári hagyományban júniust Szent Iván havaként említik, akinek emléknapja az ősidőktől fogva ünnepelt nyári napfordulóra esik és a pogány népszokások megszenteléseként került a naptárba, mivel a katolikus egyház fölismerte, hogy az ősi kultúra rétegeit nem lehet és nem is szabad kiirtani a világból.

Hazánkban Keresztelő Szent Iván napjaként emlegették és nem volt olyan szeglete az országnak, ahol a tisztások szélén föl ne lobbant volna az Iván-napi máglya. A tűzgyújtás és a parázs átugrása főképpen a szerelemvarázslást szolgálta, ám a tűzbe dobált és megsült „szentiváni” almának gyógyító erőt tulajdonítottak.

Veszprémben hajdan június, a báli évadot jelentette. Egymást érték a különböző szervezetek, egyletek, körök által rendezett táncvigalmak, amelyeket legtöbbször a Betekincs kertben tartottak. Ám a „Betekints”-csel rendesen megszokott történni az a borzasztó dolog, hogy az ott rendezendő nyári tánczmulatságokat elmossa az eső. 1879. június 29-én arról tudósít a Veszprém, hogy a június 14-ére kitűzött tánczvigalma a veszprémi fiatalságnak nem volt megtartható az eső miatt. A rá következő hét minden szép napján találkozott egy pár táncsóvár nő, kik azon reményben, hogy na, ma meg lesz tartva a majális, felöltöztek és útnak indultak, míg valaki fel nem világosította őket, hogy hiszen nem lőttek, tehát ma nem lesz táncz.

Végre megjött június 21-ike, de viharfelhőket is hozott, melyek a rendezőség keblét szorongással, a Betekints bérlőét pedig páni félelemmel töltötték el. A taraczkok mindannak daczára megszólaltak, reményt öntve az aggódó női keblekbe, de választ a mennydörgés adott rá azon koromsötét felhőkből, melyek a Bakony fölé tornyosultak. Nagy-nehezen eloszlottak ezek a felhők is a nélkül, hogy városunkat érintették volna. A rendezőség nagyot lélegzett, de még idő előtt, mert a Bakonyba leszakadt felhő vize oly mennyiségben öntötte el ismét a Séd parti kertjeit, hogy a Betekints kerthelyisége egy pár percz alatt egészen víz alá került. A rendíthetetlen fiatalság rögtön gyűlést tartott és elhatározta, ha törik szakad, a tánczvigalmat megtartja. Úgy lett.

A Séd megsokallva már a fiatalság ilyetén bosszantását félig meddig visszahúzódott medrébe, de a tánczhely hasznavehetetlen lett. A találó elme könnyen segít magán; a szárazabb helyen a ház előtt egy pár fát a praefectus engedélyével szépen kivágattak, a lehúzódott víz helyét hamar megmurváztatták és oly tánczhelyet rögtönöztek, amelyen a széles jó kedv kénye szerint tombolhatott. Híre ment ugyan városszerte a Betekints elöntésének és sok családot ez vissza is tartott, de mindennek daczára oly szép és válogatott közönség jött össze, hogy az első és második francziát 28-28 pár tánczolhatta. Hogy a megzavart, de félig azért mégis megtartott tánczvigalom teljes legyen, ugyanazon fiatalság még egy majálist rendezett tegnap, jún. 29-én.

 

Váltás teljes nézetre